Які новації в е-лікарняних діють із 1 жовтня?

Із 1 жовтня 2021 року Україна повноцінно перейшла на е-лікарняні. Щоб поліпшити ще доволі недосконалий механізм їх функціонування, МОЗ за кілька днів до цієї дати вчергове затвердило низку змін до своїх наказів, якими регламентує порядок видачі та оплати е-лікарняних.

Новаційний наказ МОЗ від 28.09.2021 № 2086 опублікований і став чинним 1 жовтня 2021 року. Цим наказом МОЗ внесло зміни до своїх наказів, які визначають порядки ведення реєстру медвисновків, формування і видачі медвисновків та е-лікарняних. Йдеться про зміни до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затверджений наказом МОЗ від 28.02.2020 № 587, наказу МОЗ «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» від 01.06.2021 № 1066 (далі — Наказ № 1066), затвердженим Наказом № 1066 Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я (далі — Порядок № 1066) та Інструкції по роботі з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками непрацездатності на період дії перехідної моделі, Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженому наказом МОЗ від 17.06.2021 № 1234 (далі — Порядок № 1234).

З’ясуємо, які положення передбачило МОЗ, аби покращити функціонування системи е- лікарняних, і на що слід зважати роботодавцям, щоб не порушити норми законодавства.

1. Продовжили видачу паперових лікарняних

Нова редакція Наказу № 1066, зокрема, передбачає, що заклади охорони здоров’я (ЗОЗ), попри очікування, все ж таки видаватимуть паперові лікарняні аж до 1 лютого 2022 року. Проте лише за певних умов, а саме, якщо:

  • необхідно продовжити чи закрити паперовий лікарняний, який видали до 01.10.2021;
  • сплив семиденний строк, протягом якого лікуючий лікар може внести зміни до медвисновку про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я (далі — Реєстр). При цьому рішення про видачу листка непрацездатності ухвалює лікарсько-консультативна комісія ЗОЗ, а за її відсутності — керівник ЗОЗ;
  • особа усиновила дитину та протягом двох місяців із дати її народження, зазначеної у свідоцтві про народження, звернулася до ЗОЗ. Підстава, щоб видати лікарняний, — рішення суду про усиновлення і свідоцтво про народження усиновленої дитини;
  • виникли технічні проблеми/помилки щодо передачі даних між Електронним реєстром листків непрацездатності та Реєстром, через які система не може сформувати е-лікарняний протягом більше ніж семи днів із дати, коли створили медвисновок (п. 8 Наказу № 1066).

У паперовому лікарняному, що видали за наведених умов як продовження е-лікарняного, ЗОЗ зазначатиме номер е-лікарняного, який продовжується.

Отже, коли прийматиме на оплату паперовий лікарняний, беріть до уваги, за яких умов його видав ЗОЗ. Пам’ятайте, що оплачувати можна тільки лікарняні, видані у встановленому порядку (ч. 1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV; далі — Закон № 1105).

2. Передбачили механізм виправлення помилок у медвисновку

Раніше через помилки, яких припустилися під час формування медвисновку, як наслідок, міг не сформуватися е-лікарняний. Або навіть якщо е-лікарняний сформувався, він не був доступний роботодавцеві у його особистому кабінеті на веб-порталі ПФУ.

Щоб розв’язати цю проблему, МОЗ у Порядку № 1066 визначило, хто і в який спосіб, за потреби, вноситиме зміни до медвисновків. Тепер змінити медвисновок може лікар, який його сформував, і не пізніше ніж сьомого дня з дати, коли його створив (п. 9 розд. IV Порядку № 1066).

Нагадаємо, що протягом трьох днів із дати внесення змін до медвисновку лікар має повідомити про це пацієнта (п. 9 Порядку ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від 18.09.2020 № 2136).

3. Забезпечили надходження е-лікарняного за місцем роботи за сумісництвом

В оновленому Порядку № 1234 МОЗ передбачило, що тепер під час формування е- лікарняного враховуватимуть інформацію про основне місце роботи пацієнта і місце його роботи за сумісництвом. Тобто е-лікарняний буде доступний в особистому кабінеті страхувальника на вебпорталі ПФУ всім роботодавцям, з якими пацієнт перебуває у трудових відносинах, — як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (п. 2 розд. ІІ Порядку № 1234).

Сумісникам, які були тимчасово непрацездатні до запровадження змін, і в особистому кабінеті страхувальника їх е-лікарняні не відобразилися, не можна відмовити надати матзабезпечення.

У таких випадках підставою для неосновного роботодавця оплатити е-лікарняний працівникові-суміснику може слугувати витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності, що його видав територіальний орган ПФУ в паперовій формі, або роздруківка е-лікарняного з особистого кабінету його основного роботодавця. Таку роздруківку основний роботодавець сумісника має завірити своїм підписом і печаткою (за наявності), а також видати довідку про зарплату працівника за рік, що передує страховому випадку.

4. Розширили кількість статусів е-лікарняного

МОЗ доповнило Порядок № 1234 положенням про те, що залежно від певних умов е-лікарняному можуть надавати статуси:

  • «закритий»;
  • «готовий до сплати (виданий)»;
  • «помилково сформований»;
  • «недійсний»;
  • «оплачений» (п. 2 розд. ІІ Порядку № 1234).

Тобто тепер у е-лікарняного з’явився новий статус — «помилково сформований». Необхідність його запровадження зумовлена тим, що медвисновок, на підставі якого формують е-лікарняний, лікарі нерідко заповнюють із помилками. Щоб внести до помилкового медвисновку зміни, протягом семи днів із дня його формування лікар створює окремий правильний медвисновок. Відповідно, за таким новим медвисновком формується новий е-лікарняний.

Разом із цим статус е-лікарняного, який вже сформувався за першим помилковим медвисновком, зміниться на статус «помилково сформований». Його роботодавцям оплачувати не можна.

5. Збільшили строк, протягом якого е-лікарняний не вважають виданим

Листок непрацездатності тепер вважають виданим лише за сім днів після дати його закриття.

Відповідно, щоб не порушити законодавство, оплачуйте винятково е-лікарняний, що має статус «готовий до сплати (виданий)».

Е-лікарняний, що має статус «закритий», не оплачуйте, адже його статус може змінитися і зміни можуть мати істотне значення, щоб визначити розмір матзабезпечення.

_